Početna > Uslovi upotrebe – e-novosti

Opči uslovi upotrebe

Saglasan sam da moje podatke Medis International d.o.o. Sarajevo obrađuje i da ih prenese u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija. Prikupljeni podaci obrađuju se radi promocije, direktnog marketinga, obavještavanja o novostima, pogodnostima, nagradnim igrama i događajima te radi statističke obrade i istraživanja tržišta. Podatak koji se prenosi je e-mail a čuvat će se dok traje članstvo a nakon prestanka članstva podaci se automatski brišu. Korisnik može bilo kada prekinuti članstvo slanjem zahtjeva na email newsletter@medis.si ili na adresu Medis International d.o.o., Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo. Po dobijanju zahtjeva podaci se automatski brišu ili najkasnije 15 dana od dana dobivanja zahtjeva za prekid članstva.

Upoznat sam s definicijom svrhe obrade i dopuštam obavještavanje na svoju elektronsku adresu.